Skip to main content

Verenigingsinformatie

De Association Peugeot Hollande (APH) is een vereniging voor eigenaren van de oudste Peugeot's in Nederland. De vereniging is opgericht op 13 december 1975 als een vereniging voor de Peugeot 203 en later opengesteld voor andere (oudere en nieuwere) types tot en met de Peugeot 403. Voor de bezitter en liefhebber van een Peugeot-oldtimer biedt de APH een brede basis voor de uitwisseling van kennis, diverse activiteiten en onderdelen. De doelstelling van de vereniging is: zorgen voor het in stand houden en rijdend houden van "APH type Peugeot's" door:

- het faciliteren van onderdelenvoorziening
- kennis van de "APH type Peugeot’s" te bundelen
- jaarlijks diverse bijeenkomsten te organiseren
- een verenigingsmagazine uit te geven.

47 jaar APH

  LeLion01  LeLion01 2  LeLion01 3

 

Op 13 december 1975 zaten tien, voor elkaar nog onbekende, Peugeot-fanaten in een tochtig bovenzaaltje van een Tilburgs café. Op dat moment was Het Merk het enige punt van overeenkomst. Allen bezaten een klassieke Peugeot van het type 203 en zo kreeg deze "pilot" een verenigingsnaam speciaal voor 203 bezitters. Een voorlopig bestuur en met kunst- en vliegwerk werden afspraken gemaakt en een clubblad bedacht.

De doelstellingen waren in dit stadium nog onduidelijk maar getuigden van een warm, saamhorig enthousiasme. Al snel waren niet alleen 203 bezitters geïnteresseerd maar ook Peugeotliefhebbers met een 403 en de oudere types. Nu, ruim 47 jaar later, is de Association Peugeot Hollande een volwassen vereniging met bijna 500 leden waarin gezelligheid en kennisdeling nog steeds de actieve basis vormen voor iedereen met een klassieke Peugeot.

Samenwerking APH - 404 - PCN

De drie verenigingen voor klassieke Peugeot's werken samen als het gaat om het verenigingsmagazine, kennisuitwisseling en evenementen. Zo zijn alle evenementen toegankelijk voor de leden van de drie verenigingen. Daarmee komt u naast de auto's die uw directe interesse hebben ook auto's tegen uit andere clubs. 

2 3 peugeot journaal 2 ZZF Den Haag Binnenhof Peugeot 504 A11